Eerste Ereridder der Rossumdaerpers Jan Bourgonje overleden
Jan Bourgonje is De Rossumdaerpers. De Rossumdaerpers is Jan Bourgonje. Met diepe verslagenheid heeft de carnavalsvereniging kennis genomen van het overlijden van de eerste Ereridder uit onze geschiedenis: Jan Bourgonje. Dat hij de primeur had om de hoogste onderscheiding van onze club te mogen ontvangen, zegt alles over zijn ongekende belang voor carnaval in Vaassen.
Jan behoort tot de mensen van het eerste uur. Die vooral in de jaren zeventig onder vaak moeilijke omstandigheden het vuurtje voor carnaval brandend hielden en zo de basis legden voor de ongekende groei in de tijd daarna, toen het feest uitgroeide van een evenement voor een deel van de samenleving tot een waar dorpsfeest. Als lid van de Raad van Elf was hij in die fase veel meer dan alleen dat. Een man die nooit verzaakte bij het opbouwen en afbreken van de zalen en in de rest van het jaar datgene oppakte wat nodig was.
In de decennia die volgden, bleef hij die spilfunctie vervullen. Jan was niet alleen 33 jaar lid van de Raad van Elf (in caravalkringen een jubileum) en een man die de ontwikkeling van De Roje Hane naar De Rossumdaerpers mede vorm gaf, maar ook iemand voor wie de vereniging centraal bleef staan toen hij als Raadslid was teruggetreden. Zo behoorde hij tot de groep voor wie carnaval het hele jaar doorgaat. De mannen die elke donderdag samen komen om de werkzaamheden te verrichten en er voor te zorgen dat de Prinsenwagen bij de traditionele optocht in uitstekende staat door de straten van Vaassen kan rollen.
Ondanks zijn leeftijd bleef hij trouw bezoeker van de feesten, waarbij hij genoot van de onderlinge gezelligheid, plezier maken en herinneringen ophalen. Zo zullen vele, óók jongere medewerkers Poetze – zoals iedereen hem noemde – blijven koesteren als die baken van rust met gevatte opmerkingen. CV De Rossumdaerpers is Jan veel dank verschuldigd.
Het bestuur en de leden wensen zijn familie en alle andere nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.