Nieuwjaarsreceptie Vios Vaassen Gezellig druk en weer een flinke opkomst. De handen werden geschud, oude bekenden teruggezien en gezellig gebabbeld. En, zoals elk jaar weer, werden de #jubilarissen in het zonnetje gezet na de mooie worden van de Voorzitter. Voordat het gezellig babbelen weer door kon gaan, werden de loten verkocht voor de grote verloting. Fotos : Fred Rijckenberg